دریافت فایل: حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کلمات کلیدی:حق تألیف , فقه امامیه ,حقوق موضوعه

شرح مختصر:

در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع "حق تألیف" به صورت خاص، احكام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل "معاوضه بر حقوق"، "حقوق قابل نقل و انتقال"، "حق مالی" و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد.

از این رو در مجموعة حاضر، سعی بر آن داریم كه كلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

مبحث اول : مفاهیم ....................................................................................................... 3

ب ـ حق معنوی مؤلف................................................................................................. 4

مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف................................................................................. 6

مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف........................................................................... 9

الف ـ عهد باستان........................................................................................................ 9

ب ـ قرون وسطی...................................................................................................... 11

ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم)..................................................................... 12

1- ظهور صنعت چاپ............................................................................................... 12

2- دوران رنسانس..................................................................................................... 13

3- دوران قبل از معاصر.............................................................................................. 13

مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران ...................................................... 15

مبحث پنجم : حق مؤلف در كنوانسیونهای بین‌المللی...................................................... 20

مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف............................................................................. 22

بخش اول: حقوق عرفی............................................................................................. 22

الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق كار.................................................................. 22

ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فكری............................................................................. 24

ج ـ نظریه تفكیك..................................................................................................... 25

د ـ نظریه وحدت....................................................................................................... 26

هـ ـ نظریه حقوق طبیعی.............................................................................................. 27

و ـ نظریه حقوق شخصی............................................................................................ 27

ز ـ نظریه حقوق اخلاقی ............................................................................................ 28

مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام .................................................................... 31

مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه....................................................... 43

گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف............................................................... 43

الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است........................................................................... 43

ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مكان نیست............................................................... 46

ج ـ قابلیت استناد....................................................................................................... 47

گفتار دوم : انواع حقوق معنوی................................................................................... 49

بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش.............................................................. 49

الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف.............................................. 49

ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت.............................................................. 52

بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف..................................................................... 55

الف ـ حق انتشار........................................................................................................ 55

ب- حق استرداد....................................................................................................... 58

گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و كنوانسیون‌های بین‌المللی. 60

بخش اول : شرایط حمایت از اثر................................................................................. 60

الف ـ اصالت ........................................................................................................... 60

ب ـ مشروعیت ......................................................................................................... 61

ج ـ ثبت اثر.............................................................................................................. 61

د ـ اعلان مشخصات.................................................................................................. 62

بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف................................................ 63

الف ـ ضمانت اجرای جزایی....................................................................................... 63

1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر ........................................................................................ 64

2ـ جرم تكثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف............................................................ 65

3ـ تحریف و تغییر اثر................................................................................................ 66

ب ـ ضمانت اجرایی مدنی.......................................................................................... 68

ج ـ درج مفاد حكم در روزنامه................................................................................... 69

د ـ جلوگیری از نشر ................................................................................................. 69

بخش سوم : كنوانسیونهای بین‌المللی ........................................................................... 74

مبحث اول : كنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف....................................... 75

گفتار اول : كنوانسیون برن.......................................................................................... 75

1ـ مقدمه كنوانسیون................................................................................................... 77

2ـ مقررات ماهوی..................................................................................................... 78

3- مقررات ماهوی مربوط به كشورهای در حال توسعه.................................................. 80

4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن............................................................ 82

گفتار دوم : كنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو............................................................ 83

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها:پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,دانلود پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,پاورپوینت انواع مدل‌های ارتباطی,دانلود پاورپوینت انواع مدل‌های ارتباطی,دانلود مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,تحقیق مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,دانلود تحقیق مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها,پروژه مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها ,دانلود

چرخدنده ها:چرخدنده‌ها,چرخ دنده,تحقیق,پروژه,مقاله,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى:پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى,پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود منابع قوانین و مقررات آموزشى,منابع قوانین و مقررات آموزشى,تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى,پروژه منابع قوا

پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه:دانلود پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه,استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه,مقاله,پاورپوینت انواع مقاله,نحوه استخراج مقاله از پایان نامه,پاورپوینت نحوه استخراج مقاله از پایان نامه,پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه,مقاله نویسی

مبانی نظری سبک رهبری دانشی و انواع رهبری:دانلود مبانی نظری سبک رهبری دانشی و انواع رهبری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق,سبک رهبری دانشی

پاورپوینت منارجنبان:منارجنبان,پاورپوینت منارجنبان,دانلود پاورپوینت منارجنبان,ویژگی بنای منارجنبان,پاورپوینت ویژگی بنای منارجنبان,دانلود پاورپوینت ویژگی بنای منارجنبان,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری

پاورپوینت زندگینامه و آثار نورمن گریشمن:پاورپوینت زندگینامه و آثار نورمن گریشمن ,پاورپوینت زندگینامه نورمن گریشمن ,پاورپوینت آثار نورمن گریشمن ,پاورپوینت نورمن گریشمن ,پاورپوینت زندگینامه و آثار گریشمن ,زندگینامه و آثار نورمن گریشمن ,زندگینامه نورمن گریشمن ,آثار نورمن گریشمن ,نورمن گریشمن ,زندگینامه و آثار گریشمن

مطالعه و بررسی دمیه القصر و عصره اهل العصر اثر باخزری شاعر ایرانی اشعار عربی:دمیه القصر و عصره اهل العصر ,باخزری ,شاعر ایرانی ,اشعار عربی

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در موردتبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در, خرید مقاله, خرید مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در, دانلود مقاله, دانلود مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی د

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک:دانلود پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ,حوزه های در حال تغییر در مدیریت ریسک,مدیریت ریسک مالی,ریسک نوسان قیمت کالاها,ریسک نرخ بهره,ریسک نوسان نرخ جاری ارز,مدیریت ریسک های مالی,برنامه کنترل ریسک جامع,مدیریت ریسک شرکتی,ریسک عملیاتی,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,چرخه بیمه گری,بازار بیمه خشک و بیمه نرم